Over mij...

Het is mijn passie om samen te werken met mensen en hen te ondersteunen in hun groei en hun proces. Ik geniet ervan om op een zorgende, waarderende manier in verbinding te gaan met anderen. Uiteraard streef ik er dan ook naar om die passie en gedrevenheid af te stralen op mijn professionele activiteiten.

Mijn manier van werken bestaat eruit om mensen terug in hun eigen kracht te zetten. Hen de kans te geven hun proces zelf in handen te nemen, een actieve partner in hun eigen traject.

Vanuit mijn rol als coach begeleid ik mensen met een vraag of nood in hun proces, groei en ontwikkeling en help ik hen om voor zichzelf tot inzichten en oplossingen te komen.

Als bemiddelaar bied ik een platform om te ventileren, om uit te spreken wat nog niet op tafel ligt en tracht ik de communicatie tussen de partijen te verbeteren, zodat ze in staat zijn zelf een oplossing te vinden voor hun meningsverschil of conflict.

There is a crack in everything,
That's how the light gets in - Leonard Cohen

Ik ben idealistisch ingesteld en voel me geroepen om mijn steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. Ik laat mij inspireren door de filosofie van Kintsugi, een Japanse kunstvorm voor herstellingen van porselein of keramiek. Deze kunstvorm (h)erkent de waarde van beschadigde voorwerpen. Door het herstellen creëert men gouden, kostbare verbindingen van onschatbare waarde. Ik geloof dat we ook als mens onze littekens niet hoeven te verbergen. Ze getuigen van alles wat we beleven. Ze bevatten de herinneringen van wat ooit was en wat doorstaan werd. De kunst bestaat erin om de barsten en scheuren met iets waardevols te vullen, gouden littekens, die ons sterker en mooier maken.