Bemiddeling in familiezaken - Erkend bemiddelaar -

Bemiddeling, een evenwaardige oplossingsweg

Familiale geschillen zijn zeer ruim. Op het moment dat mensen bij me langskomen, is hun situatie reeds zeer complex. Er is dikwijls al een lang proces aan vooraf gegaan. Gepaard met intense emoties, omwille van vroegere uitspraken of beslissingen in een poging het conflict op te lossen. In dergelijke context is het niet altijd makkelijk om zelf tot oplossingen te komen en kan de interventie van een bemiddelaar hierbij ondersteuning geven. Bemiddeling biedt een mogelijke oplossingsweg voor wie zelf wil onderhandelen, wie zelf tot overeenkomsten wil komen.

Wil je graag zelf beslissen, zelf over oplossingen nadenken?

Mogelijke bemiddelingsvragen: 

Echtscheidingsbemiddeling - ouderschapsbemiddeling:
Wij zijn getrouwd en willen scheiden, maar we zijn het niet eens over de verdeling van onze goederen.
Ik heb een nieuwe partner en wil verder samenleven in een nieuw samengesteld gezin. Het lukt niet om met mijn ex-partner tot nieuwe afspraken te komen.
Mijn partner en ik gaan uit mekaar en willen een verblijfs- en kostenregeling vastleggen voor de kinderen.
Ik wil graag iets overleggen met mijn (ex-)partner, maar de gesprekken lopen steeds uit op discussies.
...
Bemiddeling in families:
Ik heb een aanhoudend conflict met mijn zoon en dit weegt zwaar op de gezinsdynamiek.
Door een erfenis is er binnen de familie een conflict ontstaan. Ik wil graag tot afspraken komen met betrekking tot de nalatenschap.
Mijn moeder is zorgbehoevend. Ik wil graag met mijn broer en zus een regeling kunnen treffen.
...